ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ONLINE ПОКУПКА В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ANORASS.COM
1. Настоящите Общи условия определят условията и реда за ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИН www.anorass.com  наричан за краткост „ОНЛАЙН МАГАЗИН“, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством „ОНЛАЙН МАГАЗИН“. Тези общи условия обвързват всички потребители/клиенти. Натискайки  бутона .’’Прочел съм и съм съгласен с Общите условия’’ потребителят/клиентът се съгласява, приема изцяло и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Потребителя/клиента се идентифицира с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка. Това се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.anorass.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и на всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.anorass.com не са правно обвързваща оферта, а по-скоро са демонстративен онлайн каталог, който описва продуктовата линия на търговеца.
4.Поръчвайки продукт , потребителите се съгласяват с общите условия. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на своята поръчка и с получаване на това потвърждение  договорът се счита за сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.
5. В случай, че стоките не са достъпни ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка. При липса на складова наличност от поръчаната стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение или телефонно обаждане на посочения от Клиента телефонен номер  или електронен адрес
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.
7. Търговеца има право едностранно да променя Настоящите Общи условия.
 
ДОСТАВКА И РЕКЛАМАЦИИ
Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:
1.За да извърши поръчка, всеки клиент е необходимо да предостави: точен адрес, телефон за връзка, имена и валиден мейл.
2.Поръчката се активира след добавяне на продукт, натискане на бутона потвърждавам поръчка
3. При успешно направена поръчка, Потребителят получава електронно писмо на посочения от него имейл адрес за направената от него поръчка. В това писмо се  посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.
      Потвърждение по телефон се извършва винаги след завършена поръчка, за уточняване допълнителни подробности по изпълнение на поръчката.
4.В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя.
      Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел) или да изчака в срок презареждане на модела, поръчката може да бъде анулирана.
5. Работното време - от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа. Почивни дни: събота и неделя
     6. Поръчки извършени в събота и неделя, както и в дните на официални празници и почивки, се обработват в първия работен ден.
    7. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката.
     Такива поръчки получават статус „ОТКАЗАНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.
8. Всеки клиент може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.
    9.Доставката на поръчаната стока се извършва до 2(два) работни дни ако тя е в наличност  или ако не е - от 3 до 7 (седем) работни дни на посочения адрес, при условие, че  адресът е точен .
10.В случай, че не бъде осигурен достъп на посоченият адрес и клиентът не бъде открит, поръчката се счита за отпаднала и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от          задължението си да изпълни заявената доставка.
11.Доставките се извършват с куриерска фирма е ‘’SPEEDY’’.
12. Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.
13. След получаване и заплащане на стоката, Клиентът има право да направи рекламация и да изиска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:
  • Когато стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
  • Когато при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;
  • Без да посочва причина за връщането на продукта, ако същият е в оригиналния си вид, опаковка и качество.
14. Рекламации се приемат, както следва:
  • в срок до 24 часа от получаването на доставената стока.
  • Клиентът има право да се откаже от закупена стока в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, за тази цел трябва да попълни формуляр за връщане на стока, посочвайки причината за това. След получаването на съответния номер за рекламация сътрудник от отдела се свързва с клиента, за да се уреди възстановяването на заплатената сума.
Tърговецът възстановява на Клиентът в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Клиентът е предявил рекламацията
При връщане на покупка транспортните разходи са за сметка на Клиентът.
За да бъде върната една стока, тя трябва да бъде в изряден търговски вид:
- стоката не е използвана;
- опаковката й е запазена;
- запазена е касовата бележка или фактурата;
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Поръчаните стоки се заплащат по следните начини:
  • Наложен платеж: Заплащането на избрания от вас продукт става в момента на извършване на доставка като съответната сумата се предава на куриера.

ЛИЧНИ ДАННИ
1.ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на личните данни и предоставената информация. Последните няма да бъдат предоставяни, използвани или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента,които са му станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.
2.При спазване на действащото законодателство и клаузите на Общите условия, ТЪРГОВЕЦА има право да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
3.Всички други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
4.ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива лични данни и информация за Клиента на трети лица - държавни органи, физически лица, търговски дружества и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
5.ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.